Año Jubilar de la Misericordia

20 de noviembre de 2012

IX Xornadas de Fe-Cultura na Semana da Parroquia


“...dade razón da esperanza que levades dentro" 1Pe 3, 15


“No creemos por unas razones, pero tenemos razones para creer"

Mércores 21
¿En que creemos os cristiáns? ¿ A Fe muda ou é sempre a mesma?
D. Francisco Buide del Real, Crego e Doctor en Historia da Igrexa

Xoves 22
Razóns para creer: Creemos no Deus de Xesucristo;¿que anunciou?, cal foi o seu “programa”
D. Alfonso Novo Cid-Fuentes, crego e Doctor en Teoloxía

Venres 23
Fe emocidade: ¿Convivencia feliz ou imposible? O fenómeno das JMJ na vida dos mozos
D. Javier García Rodríguez, crego e delegado da Pastoral Xuvenil da Diócese.

ás 20:30h.