Año Jubilar de la Misericordia

23 de enero de 2013

Carta Pastoral na Xornada da Infancia Misioneira


Infancia Misioneira


Acoller a todos como Xesús

Queridos nenos e nenas:
Este 27 de xaneiro a Igrexa dedica de xeito especial a súa atención á Infancia Misioneira co lema: “Cos nenos de Europa... acollemos a todos como Xesús”. Comentábavos noutra ocasión que a Xornada da Infancia misioneira nos recorda como dicía o Papa Bieito XVI que “os nenos da Santa Infancia son valiosos colaboradores do Evanxeo e apóstolos da solidariedade cristiá cos máis necesitados”. Un ano máis alégrame escribirvos con este motivo. O ano pasado cos nenos de América falamos de Xesús. Este ano co obxectivo de axudar a outros nenos coa oración e a colaboración económica para que poidan coñecer a Boa Noticia do Evanxeo e difundir a súa luz, propoñémonos cos nenos de Europa acoller a todos como Xesús.
.