Año Jubilar de la Misericordia

17 de mayo de 2013

Carta Pastoral

19 de maio de 2013 - Solemnidade de Pentecoste
Día da Acción Católica e do Apostolado Segrar A nosa igrexa diocesana, pobo peregrino do Señor neste finis terrae atlántico, asentada nos alicerces apostólicos de Santiago o Maior (cf. Apocalipse 21, 14), tamén se acolle á acción do Espírito, preparándose para o Sínodo Diocesano, acontecemento de graza e de salvación, urxida pola fe recibida e atafegada con amor samaritano nas realidades humanas da nosa terra, pois, como é sabido, “os gozos e as esperanzas, as tristuras e as angustias dos homes do noso tempo, sobre todo dos pobres e de cantos sofren, son á vez gozos e esperanzas, tristuras e angustias dos discípulos de Cristo. Nada hai verdadeiramente humano que non encontre eco no seu corazón”. (D. Julian Barrio. Carta Pastoral no día da Acción Católica e do Apostolado Segrar 2013)
.