Año Jubilar de la Misericordia

4 de febrero de 2014

Carta Pastoral na Campaña de "Mans Unidas"


 Un mundo novo, proxecto común
9 de febreiro

"Pregúntome e pregúntoche: que podemos facer ti e eu para que polo menos, algúns non pasen fame? Non podemos remediar a fame de todos, pero seguramente si podemos axudar algúns cuxas situacións son moi precarias. “Cada un de nós non sente acaso no recóndito da súa conciencia a chamada a dar a súa propia contribución ao ben común e á paz social? A globalización abate certas barreiras, pero isto non significa que non se poidan construír outras novas; achega os pobos, pero a proximidade no espazo e no tempo non crea de seu as condicións para unha comuñón verdadeira e unha auténtica paz.” (Xn 4, 14)". (D. Julian Barrio. Da Carta Pastoral na campaña de "Mans Unidas" 2014)

.