Año Jubilar de la Misericordia

24 de febrero de 2014

Carta Pastoral na visita "Ad Limina Apostolorum"


 Comuñón e universalidade

"O encontro co Santo Pai será un acontecemento gozoso. Como Pastor desta Igrexa local que peregrina en Compostela e que garda piadosamente a memoria e o sepulcro apostólico de Santiago o Maior, terei ocasión de informar o Bispo de Roma, que nos preside a todos na caridade, sobre a situación da nosa Arquidiocese. Será un momento para compartir e expresar as nosas iniciativas e dificultades, as nosas esperanzas e debilidades, os nosos logros e as nosas deficiencias, o noso presente e o futuro que entre todos queremos construír apostolicamente cos traballos do Sínodo Diocesano, con fraterna sinceridade e coa confianza de que a Barca do Señor Santiago quere seguir navegando no ronsel da Barca de Pedro, co corazón e os ollos fixos en Cristo Resucitado". (D. Julian Barrio. Da Carta Pastoral na Visita "Ad Limina Apostolorum" 2014)

.