Año Jubilar de la Misericordia

2 de abril de 2014

Carta Pastoral na Campaña da Renda 2014


“Por tantos que necesitan tanto”
 
"Iniciada xa a campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, póñome en comunicación convosco para recordarvos que como contribuíntes, á hora de facer a Declaración da Renda correspondente ao ano 2013, como nos anos anteriores, tedes a posibilidade de dedicar o 0,7 por cento dos vosos impostos ao sostemento da Igrexa católica. Os ingresos económicos que poida ter a Igrexa, dependerán soamente do número de contribuíntes que opten por asignarlle a porcentaxe dos seus impostos.". (D. Julian Barrio. Da Carta na Campaña da Renda 2014)
.