Año Jubilar de la Misericordia

26 de junio de 2013

Carta pastoral no Día do Papa

Xornada pola Caridade do Papa
.


"En todas as parroquias, nas misas do domingo máis próximo, farase a colecta do Óbolo de San Pedro que o Papa dedica a obras de caridade. A este fondo chegan tamén as achegas procedentes dos institutos de Vida Consagrada e das sociedades de Vida Apostólica, así como dos donativos de fieis particulares. Entre as moitas obras apoiadas pola caridade do Papa neste tempo podemos recordar, entre outras, as axudas ás vítimas de guerras e catástrofes naturais, refuxiados e emigrantes, ás estruturas dalgunhas comunidades católicas e aos centros sanitarios en países pobres. Este é o destino da achega que facemos ao contribuír ao Óbolo de San Pedro. É a axuda á persoa necesitada". (D. Julian Barrio. Carta Pastoral na Xornada pola Caridade do Papa 2013)

.