Año Jubilar de la Misericordia

31 de mayo de 2014

Carta Pastoral na "Xornada Mundial das Comunicacións Sociais"


“A alegría de anunciar o Evanxeo”

"Estamos nun tempo de indubidable aceleración histórica. O novo hoxe faise anticuado pola novidade de mañá. Pero as necesidades básicas, vitais, existenciais, de todo home e muller permanecen inalterables. “Non basta”, indica o Papa, “pasar polas “rúas” dixitais, é dicir, simplemente estar conectado: é necesario que a conexión vaia acompañada dun verdadeiro encontro. Non podemos vivir sós, encerrados en nós mesmos. Necesitamos amar e ser amados. Necesitamos tenrura". (D. Julian Barrio. na "Xornada Mundial das Comunicacións Sociais 2014)
.