Año Jubilar de la Misericordia

12 de junio de 2014

Carta Pastoral na Xornada Pro Orantibus


Solemnidad de la Santísima Trinidad
Vida consagrada contemplativa
Domingo, 15 de junio de 2014

 
Evangeizamos orando

"É preciso que o estilo de vida dos cristiáns transluza convencemento e manifeste alegría. O evanxelizador ha de ser capaz de provocar nos que o rodean interrogantes sobre a propia existencia e isto non o logrará se permanentemente ten cara de funeral, de tristura e desalento. “A Boa Nova deber ser proclamada, en primeiro lugar mediante o testemuño... A través deste testemuño sen palabras, estes cristiáns fan formularse, aos que contemplan a súa vida, interrogantes irresistibles: Por que son así? Por que viven deste xeito? Que é ou quen é o que os inspira?". (D. Julian Barrio. Da Carta Pastoral na Xornada Pro Orantibus 2014)
.